Zamawianie licencji typowych

Należy wypełnić odpowiedni formularz:
– dla produktów  Microsoft-Select*), Adobe: Zapotrzebowanie EUR
– dla produktów ABBYY, ESET, Kaspersky, Microsoft OEM, Corel: Zapotrzebowanie PLN

*) Formularz Zapotrzebowanie EUR nie zawiera pełnej oferty zawartej w cenniku „Pełny cennik Microsoft Select„, w przypadku zapotrzebowywania na licencje nie wymienione w formularzu prosimy o kontakt e-mail: licencje@adm.uw.edu.pl.

Zakup musi być zaakceptowany merytorycznie oraz pod względem finansowym (patrz – „Tabela akceptacji zakupu”). Muszą być określone źródło finansowania i rodzaj odliczenia VAT. Skan zapotrzebowania należy przesłać na adres: licencje@adm.uw.edu.pl. Prawidłowe zapotrzebowanie zostanie potwierdzone mailowo na adres osoby prowadzącej sprawę. Co miesiąc zgodnie  z harmonogramowaniem wysyłane za zamówienia zbiorcze: Corel i ABBYY 5-tego, Adobe 10-tego, ESET, Kaspersky 15-tego, Microsoft-Select 20-tego, Microsoft-OEM 25-tego dnia miesiąca. Czas realizacji zamówienia wynosi około dwóch tygodni.

Dostawa realizowana jest mailowo. „Przekazanie licencji” zawiera:

  • odnośniki do pobrania oprogramowania
  • klucz instalacyjny / licencyjny
  • kopię faktury VAT i rozliczenie EUR/PLN

Radzimy zachować email  „Przekazanie licencji”,  poświadcza on legalność używanego oprogramowania. (Licencje stanowią „Wartości niematerialne i prawne” a zasady ich ewidencjowania reguluje: „ZARZĄDZENIE NR 94 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji” –  M.2019.239.Zarz.94.pdf)