Office 2021

Informacje o instalacji Office 2021:

W ramach Microsof Academic Select Plus DWI kupuje licencje wolumenowe (dla korpracji). Sposób dystrybucji i instalacji oprogramowania z grupy MS Office zmienił się od w wersji 2019.

MS Office 2021 dla Windows

Informacje z witryny VLSC:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/deployoffice/ltsc2021/deploy#sample-configurationxml-file-to-use-with-the-office-deployment-tool

https://docs.microsoft.com/pl-pl/deployoffice/vlactivation/plan-volume-activation-of-office

 

MS Office 2021 for Mac

Wdrażanie pakietu Microsoft Office 2021 for Mac z licencją zbiorczą:


W przypadku tego produktu nie jest wymagany klucz produktu.

 

Zespół zakupów (DWI ani DSI) nie nie świadczy wsparcia dla wdrożenia w/w technologii.