Office 2019

Linki i informacje o instalacji Office 2019:

W ramach Microsof Academic Select Plus DWI kupuje licencje wolumenowe (dla korpracji). Sposób dystrybucji i instalacji oprogramowania z grupy Office 2019 zmienił się. DWI udostępnia podstawową informację z witryny Microsoft VLSC (witryna do obsługi zakupów wolumenowych) dotyczących instalacji.

DWI ani DSI nie nie świadczy wsparcia dla wdrożenia w/w technologii.

Przykładowe pliki konfiguracyjne

W katalogu http://oprogramowanie.net.uw.edu.pl/pracownik/microsoft/Off2019/pliki_.xml znajdują się przykładowe pliki konfiguracyjne do instalacji MS Office 2019 przygotowane przez DSI. Chętnie udostępnimy inne metody automatyzacji przygotowane przez Państwa działy IT.

 

MS Office 2019 dla Windows

Wymagania systemowe

Generator pliku konfiguracyjnego dla Office 2019: https://config.office.com/

Pakiet Office Professional/Standard 2019 został wydany wyłącznie z technologią instalacji „Szybka instalacja”. Microsoft nie udostępnia funkcji MSI jako metodologii wdrażania w przypadku pakietu Office Standard 2019.  Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania produktów z modułem „Szybka instalacja” za pomocą Narzędzia wdrażania pakietu Office, kliknij tutaj.

 

MS Office 2019 for Mac

Wymagania systemowe

Wdrażanie pakietu Microsoft Office 2019 for Mac z licencją zbiorczą:


W przypadku tego produktu nie jest wymagany klucz produktu.