Microsoft

Uwaga!
Microsoft zmienił politykę dystrybucji licencji z rodziny Office 2019 dla dużych organizacji. Instalacja oprogramowania wymaga wsparcia IT Państwa jednostek. MS Office 2019 wymaga systemu Windows 10.  Licencja dopuszcza instalację wersji MS Office 2016, która instaluje się z obrazu .iso.

  1. Zapotrzebowania na licencje  prosimy składać do 19-tego dnia każdego miesiąca
nazwa licencji netto waluta
MS Office Pro Plus 2019 62,09 EUR
MS Office Std 2019 48,38 EUR
MS Office Std for Mac 2019 48,38 EUR
MS Windows 10 Pro PL upg 50,80 EUR
MS Visio Pro 2019 62,09 EUR
MS Project Pro 2019 /w Svr CAL 120,96 EUR
WinSvrSTDCore 2019 SNGL MVL 2Lic CoreLic 24,19 EUR
WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 43,55 EUR
WinSvrSTDCore 2019 SNGL MVL 16Lic CoreLic 188,70 EUR
WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk MVL 16Lic CoreLic 331,43 EUR
MS Windows Server CAL/usr LicSA 11,39 EUR
MS Core CAL/usr LicSA 50,80 EUR
MS Sharepoint Svr Std LicSA 2537,74 EUR

 

 

W przypadku zainteresowania nietypowymi produktami z pełnego cennika z umowy Microsoft-Select. Do  nietypowych produktów Microsoft należy użyć formularza Zapotrzebowanienie_uniwersalne_DWI Gdzie samodzielnie należy wpisać nazwę licencji i cenę jednostkową. W razie pytań, prosimy o kontakt: licencje@adm.uw.edu.pl.

UW kupuje licencje Microsoft w ramach umowy ramowej Microsoft Academic Select Plus nr S1015362 (MS Select+), nr rejestracji Public Customer Number (PCN): BF71F4D8.

 

2. Dostawcą licencji jest Crayon Poland Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa,
umowa nr DZP-362-36-2020  zawarta jest trybie PzP art.10.1, obowiązuje do 2023-04-30

 

3. Informacje :

Dla administracji centralnej DSI rekomenduje zamawianie MS Office wersji MS Office Pro Plus 2019.

Licencje MS Select+:

  • Licencje kupowane w ramach programu MS Select + są licencjami wieczystymi, opcja Software Assurance (SA) daje prawo do aktualizacji oprogramowania w ciągu 3 lat, szczegółowe informacje są  na stronach Microsoft.
  • Program MS Select + uprawnia do instalacji alternatywnej starszej wersji (2 numeracje w dół), np. zamiast MS Office 2019 można zainstalować MS Office 2016 lub MS Office 2013;
  • Program MS Select + dopuszcza instalację MS Office, identycznej wersji na drugim komputerze, np. domowym, pod warunkiem że  w tym samym czasie użytkownik korzysta się tylko z jednego komputera.
  • System operacyjny Windows jest dostępny jedynie w wersji uaktualnienia Windows Pro upgrade, podstawą do uaktualnienia musi być dowolna wersja systemu Windows, Microsoft zaleca by pełne wersje Windows zamawia się wraz z komputerem.


Office 365 na UW

Office 365 jest usługą świadczoną przez Microsoft, a nie przez UW. Microsoft świadczy usługę Office 365 w różnych wariantach – „planach”. Najprostszą usługą jest Office 365 „plan A1″, jest to dostęp on-line poprzez przeglądarkę. Inny wariant – „plan A3″, w którym oprogramowanie Office 365 można zainstalować na komputerze jest już dla uczelni płatny. Dostęp w planie A3 nie jest oferowany na UW.

Pion IT UW nie świadczy wsparcia dotyczącego usług Microsoft. Jak pokazuje eksperyment, Office 365 on-line jest dostępny dla pracowników UW na stronie www.office.com, po zalogowaniu e-mailem z domen uw.edu.pl i adm.uw.edu.pl. Dostępność z domeny student.uw.edu.pl nie była testowana.

Obsługa studentów – DWI obsługuje jednostki uniwersyteckie w tym Zarząd Samorządu Studentów (ZSS), zatem nie zajmujemy się sprawami zgłoszonymi przez poszczególnych studentów. Studenci obsługiwani są w dziekanatach i w samorządzie studenckim, gdzie należy zgłaszać wszelkie sprawy studenckie, w tym dostęp do innych ewentualnych profitów, których UW bezpośrednio nie świadczy.

Studenci jak i pracownicy UW mają zapewniony dostęp do aplikacji analogicznych do Office 365, tj. do chmurowych aplikacji Google Apps. http://google.uw.edu.pl/.

MS Office 2019

Informacje techniczne dot. instalacji MS Office 2019 można znaleźć tu: http://dwi.it.uw.edu.pl/typowe-licencje/zakup-licencji-sol/microsoft/office-2019/ i na stronach Microsoft.

 

4. Wsparcie
Umowa Microsoft Academic Select Plus nie zapewnia pełnego wsparcia dla oprogramowania Microsoft.
Pomoc techniczna: http://support.microsoft.com/contactus/?ws=mscom&LCID=1045
Infolinia: 0 801 802 000 lub tel. 22 594 19 99 – m.in. problemy z aktywacją i rejestracją oprogramowania
– należy powoływać się na umowę MS Select+ nr S1015362 i PCN: B97EC85A;
Pomoc techniczna pakietu Office: http://office.microsoft.com/pl-pl/support/pomoc-techniczna-FX104018798.aspx?redir=0

Strona producenta: https://www.microsoft.com/pl-pl