Harmonogram zamówień zbiorczych

Zapotrzebowania zakupu licencji dla poszczególnych grup produktów należy przesyłać do dnia poprzedzającego niżej wymienione terminy.
Uwaga! Spóźnione zapotrzebowania będą przeznaczone do realizacji w kolejnym miesiącu.

Producent Planowany termin kompletowania zamówienia zbiorczego
ABBYY 5. dnia miesiąca
Corel
5. dnia miesiąca
Adobe 5. dnia miesiąca
ESET 15. dnia miesiąca
Kaspersky 15. dnia miesiąca
Microsoft-Select 20. dnia miesiąca
Microsoft-OEM 20. dnia miesiąca