Licencje typowe

Prosimy o przesyłanie zapotrzebowań w postaci elektronicznej na adresy mailowe podane w zapotrzebowaniach.
 

DWI realizuje zakupy raz w miesiącu, na podstawie umów, zgodnie z Prawem zamówień publicznych i wg harmonogramu. Umowy gwarantują stałe ceny licencji w EUR lub PLN, natomiast faktury VAT wystawiane są w PLN i płacone przez Kwesturę zbiorczo na podstawie Państwa zapotrzebowań.

 

Zapotrzebowania dla grup produktów należy przesyłać do dnia podanego w kolumnie tabeli „dzień miesiąca”.

* Pakiety MS Office 2019 przeznaczone są tylko dla systemu Windows 10. Licencja pozwala na instalację poprzedniej wersji.

Nazwa licencji grupa produktowa netto* wal. dzień miesiąca
MS Office Pro Plus 2019 * Microsoft-Select 62,09 EUR 19
MS Office Std 2019 * Microsoft-Select 48,38 EUR 19
MS Office Std for Mac 2019 Microsoft-Select 48,38 EUR 19
MS Windows 10 Pro PL upg Microsoft-Select 50,80 EUR 19
MS Project Pro 2019 /w Svr CAL Microsoft-Select 120,96 EUR 19
MS Windows 10 Pro 64 PL OEM Microsoft-OEM 541,00 PLN 24
Adobe Acrobat Pro 2020 PL
Adobe CLP
123,14 EUR 9
Adobe Photoshop Elements PL Adobe CLP 36,84
EUR 9
Adobe PHSP & PREM Elements PL Adobe CLP 66,90
EUR 9
ABBYY FineReader 15 Std Edu PL ABBYY 408,00 PLN 4
ABBYY FineReader 15 Pro for Mac Edu EN ABBYY 242,00 PLN 4
CorelDRAW Graphics Suite 2021 Win Edu Corel 461 PLN 4
CorelDRAW Graphics Suite 2021 for Mac Edu Corel 478 PLN 4
Corel PaintShop Pro 2021 Edu EN Corel 102 PLN 4
Kaspersky Endpoint Security for Business Select 3 lata Kaspersky 37 PLN 14
ESET Endpoint Protection Advanced 3 lata ESET 34 PLN 14

 Zakupy oprogramowania i licencji, których nie ma w ofercie DWI jednostki organizują we własnym zakresie.

Po przyjęciu do realizacji zapotrzebowania nie ma możliwości zmiany ilości i rodzaju licencji. Przed złożeniem zapotrzebowania sugerujemy uzgodnienie go ze swoim działem IT.

Firma ESET rekomenduje aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji, więcej informacji : http://dwi.it.uw.edu.pl/typowe-licencje/zakup-licencji-sol/eset/

 

Rejestr licencji zakupionych przez DWI

W rejestrze zakupionych licencji kierownicy jednostek oraz służby informatyczne mogą zweryfikować ilości zakupionych przez DWI licencji od 2009 r, aby skorzystać z rejestru należy zalogować się do AD. Wykazy nie zawiera licencji, które jednostki dokonywały zakupów w ramach własnej samodzielności.

Uwaga:
Licencje stanowią „Wartości niematerialne i prawne” a zasady ich ewidencjowania reguluje: „ZARZĄDZENIE NR 94 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji” –  M.2019.239.Zarz.94.pdf