Licencje typowe

 

DWI realizuje zakupy raz w miesiącu, na podstawie umów, zgodnie z Prawem zamówień publicznych i wg harmonogramu. Umowy gwarantują stałe ceny licencji w EUR lub PLN, natomiast faktury VAT wystawiane są w PLN i płacone przez Kwesturę zbiorczo na podstawie Państwa zapotrzebowań.

  • Zapotrzebowanie EUR” – dla produktów: Corel, Adobe,  Microsoft-Select,
    – „Zapotrzebowanie DWI” – na pozostałe oprogramowanie – ceny wszystkich dostępnych licencji Edu (cennik dla grupy Microsoft-Select) oraz inne informacje dot. grup produktów są w prawym menu.
  • Zapotrzebowanie PLN” – dla produktów: ABBYY, ESET (zaktualizowany termin ważności), Kaspersky, Microsoft-OEM.

UWAGA: Kwota Umowy na Adobe wyczerpała się. Zakupy wznowimy po nowym przetargu.

Zapotrzebowania dla grup produktów należy przesyłać do dnia podanego w kolumnie tabeli „dzień miesiąca”.

* Pakiety MS Office 2019 przeznaczone są tylko dla systemu Windows 10. Licencja pozwala na instalację poprzedniej wersji.

Nazwa licencji grupa produktowa netto* wal. dzień miesiąca
MS Office Pro Plus 2019 * Microsoft-Select 70,07 EUR 19
MS Office Std 2019 * Microsoft-Select 54,60 EUR 19
MS Office Std for Mac 2019 Microsoft-Select 54,60 EUR 19
MS Windows 10 Pro PL upg Microsoft-Select 57,33 EUR 19
MS Project Pro 2019 /w Svr CAL Microsoft-Select 136,50 EUR 19
MS Windows 10 Home 64 PL OEM Microsoft-OEM 379,00 PLN 24
MS Windows 10 Pro 64 PL OEM Microsoft-OEM 504,00 PLN 24
Adobe Acrobat Pro 2017 PL Adobe-CLP 127,00 EUR 9
Adobe Premiere Elements 2020 PL win Adobe-CLP 38,00 EUR
9
Adobe Photoshop Elements 2020 PL win Adobe-CLP 38,80 EUR 9
Adobe PHSP & PREM Elements 2020 PL win Adobe-CLP 69,00 EUR 9
CorelDRAW Graphics Suite 2019 Edu Corel 51,00 EUR 4
Corel PaintShop Pro 2019 Edu EN Corel 22,50 EUR 4
Corel VideoStudio Pro 2019 Edu EN Corel 28,50 EUR 4
Corel Painter 2019 Edu EN Corel 59,50 EUR 4
ABBYY FineReader 14 Std Edu PL ABBYY 323,00 PLN 4
ABBYY FineReader 14 Std Edu PL Upg ABBYY 226,00 PLN 4
ABBYY FineReader 14 Pro for Mac Edu PL ABBYY 238,00 PLN 4
Kaspersky Endpoint Security for Business Select 3y Kaspersky 37,00 PLN 14
ESET Entdpoint Security Suite (do XI 2022) ESET 35,00 PLN 14
ESET Endpoint Antivirus Suite (do XI 2022) ESET 29,00 PLN 14

 * Ceny netto produktów grupy ESET są za 36 miesięcy.

UWAGA: Zwracamy uwagę na to by uzgodnić ze swoim działem IT rodzaj i ilości zamawianych licencji, gdyż po przyjęciu do realizacji nie ma możliwości zmiany zapotrzebowania.

Rejestr licencji zakupionych przez DWI

W rejestrze zakupionych licencji kierownicy jednostek oraz służby informatyczne mogą zweryfikować ilości zakupionych przez DWI licencji od 2009 r, aby skorzystać z rejestru należy zalogować się do AD. Wykazy nie zawiera licencji, które jednostki dokonywały zakupów w ramach własnej samodzielności.

Uwaga:
Licencje stanowią „Wartości niematerialne i prawne” a zasady ich ewidencjowania reguluje: „ZARZĄDZENIE NR 94 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji” –  M.2019.239.Zarz.94.pdf