Licencje typowe

 UWAGA – Plan zakupów w grudniu 2019 roku

Zakupy licencji typowych realizujemy wg nowego planu tj.:
1) Produkty grup ABBYY, Corel, Adobe – kupujemy wg stałego harmonogramu;

2) Zapotrzebowania na licencje grup MS-Select i MS-OEM przyjmujemy tylko do dnia 16.12.2019 do godź. 14:00. Wszystkie spóźnione formularze będą rejestrowane i realizowane w styczniu 2020 roku.

DWI realizuje zakupy raz w miesiącu, na podstawie umów, zgodnie z Prawem zamówień publicznych i wg harmonogramu. Umowy gwarantują stałe ceny licencji w EUR lub PLN, natomiast faktury VAT wystawiane są w PLN i płacone przez Kwesturę zbiorczo na podstawie Państwa zapotrzebowań.

  • Zapotrzebowanie EUR” – dla produktów: Corel, Adobe,  Microsoft-Select,
    – „Zapotrzebowanie DWI” – na pozostałe oprogramowanie – ceny wszystkich dostępnych licencji Edu (cennik dla grupy Microsoft-Select) oraz inne informacje dot. grup produktów są w prawym menu.
  • Zapotrzebowanie PLN” – dla produktów: ABBYY, ESET (zaktualizowany termin ważności), Kaspersky, Microsoft-OEM.

Zapotrzebowania dotyczące grup produktów należy przesyłać do dnia podanego w kolumnie tabeli „dzień miesiąca”:

* Pakiety MS Office 2019 przeznaczone są tylko dla systemu Windows 10. Licencja pozwala na instalację poprzedniej wersji.

Nazwa licencji grupa produktowa netto* wal. dzień miesiąca
MS Office Pro Plus 2019 * Microsoft-Select 70,07 EUR 19
MS Office Std 2019 * Microsoft-Select 54,60 EUR 19
MS Office Std for Mac 2019 Microsoft-Select 54,60 EUR 19
MS Windows 10 Pro PL upg Microsoft-Select 57,33 EUR 19
MS Project Pro 2019 /w Svr CAL Microsoft-Select 136,50 EUR 19
MS Windows 10 Home 64 PL OEM Microsoft-OEM 379,00 PLN 24
MS Windows 10 Pro 64 PL OEM Microsoft-OEM 504,00 PLN 24
Adobe Acrobat Pro 2017 PL Adobe-CLP 109,97 EUR 9
Adobe Premiere Elements 2019 PL win Adobe-CLP 32,90 EUR
9
Adobe Photoshop Elements 2019 PL win Adobe-CLP 32,90 EUR 9
Adobe PHSP & PREM Elements 2019 PL win Adobe-CLP 59,75 EUR 9
CorelDRAW Graphics Suite 2019 Edu Corel 51,00 EUR 4
Corel PaintShop Pro 2019 Edu EN Corel 22,50 EUR 4
Corel VideoStudio Pro 2019 Edu EN Corel 28,50 EUR 4
Corel Painter 2019 Edu EN Corel 59,50 EUR 4
ABBYY FineReader 14 Std Edu PL ABBYY 323,00 PLN 4
ABBYY FineReader 14 Std Edu PL Upg ABBYY 226,00 PLN 4
ABBYY FineReader 14 Pro for Mac Edu PL ABBYY 238,00 PLN 4
Kaspersky Endpoint Security for Business Select 3y Kaspersky 37,00 PLN 14
ESET Endpoint Security Suite (do XI 2022) ESET 35,00 PLN 14
ESET Endpoint Antivirus Suite (do XI 2022) ESET 29,00 PLN 14

 * Ceny netto produktów grupy ESET są za 36 miesięcy.

Rejestr licencji zakupionych przez DWI

W rejestrze zakupionych licencji kierownicy jednostek oraz służby informatyczne mogą zweryfikować ilości zakupionych przez DWI licencji od 2009 r, aby skorzystać z rejestru należy zalogować się do AD.

Ww. wykazy nie zawierają wszystkich licencji kupionych przez UW, ponieważ Jednostki dokonywały zakupów w ramach własnej samodzielności i tych licencji należy szukać w rejestrach własnych Jednostek.

Uwaga:
Licencje stanowią „Wartości niematerialne i prawne” a zasady ich ewidencjowania reguluje: „ZARZĄDZENIE NR 94 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji” –  M.2019.239.Zarz.94.pdf