Licencje typowe

Zakupy realizowane są na podstawie umów, zgodnych z Prawem zamówień publicznych. Umowy gwarantują stałe ceny licencji i w zależności od asortymentu są wyrażone w EUR lub PLN. Zamówienia zbiorcze wysyłane są  raz w miesiącu (kolumna „dzień miesiąca”). Faktury VAT wystawiane są w PLN i płacone zbiorczo przez Kwesturę na podstawie Państwa zapotrzebowań.

Przed złożeniem zapotrzebowania sugerujemy uzgodnienie go z działem IT w swojej jednostce, po przyjęciu do realizacji zapotrzebowania nie ma możliwości jego zmiany.

Prosimy o przesyłanie zapotrzebowań w postaci skanu na adres licencje@adm.uw.edu.pl.

 

Najbardziej popularne licencje:

Nazwa licencji grupa produktowa netto* wal. dzień miesiąca
MS Office Pro Plus 2021 Microsoft-Select 68,54 EUR 19
MS Office Std 2021 Microsoft-Select 53,22 EUR 19
MS Office Std for Mac 2021 Microsoft-Select 53,22 EUR 19
MS Windows Pro VL Upgrade 11 PL Microsoft-Select 50,80 EUR 19
MS Visio Pro 2021 Microsoft-Select 67,74 EUR 19
MS Project Pro 2021 /w Svr CAL Microsoft-Select 132,25 EUR 19
MS Windows 11 Pro 64 PL OEM Microsoft-OEM 588,19 PLN 24
Adobe Acrobat Pro 2020 PL
Adobe CLP
147,38 EUR 9
Adobe Photoshop Elements PL Adobe CLP 36,84
EUR 9
Adobe PHSP & PREM Elements PL Adobe CLP 66,90
EUR 9
CorelDRAW Graphics Suite 2022 Win Edu Corel 600 PLN 4
Corel PaintShop Pro 2022 Edu EN Corel 169 PLN 4
ESET Endpoint Protection Advanced 3 lata ESET 36 PLN 14

Pełna oferta podana jest w zakładkach  poświęconych grupom produktowym.

Zakupy oprogramowania i licencji, których nie mamy w ofercie jednostki organizują we własnym zakresie.

 

Rejestr licencji zakupionych przez DWI

W rejestrze zakupionych licencji kierownicy jednostek oraz służby informatyczne mogą zweryfikować ilości zakupionych przez DWI licencji od 2009 r, aby skorzystać z rejestru należy zalogować się do AD. Wykazy nie zawiera licencji, które jednostki dokonywały zakupów w ramach własnej samodzielności.

Uwaga:
Licencje stanowią „Wartości niematerialne i prawne” a zasady ich ewidencjowania reguluje: „ZARZĄDZENIE NR 94 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji” –  M.2019.239.Zarz.94.pdf