LEX Omega

Licencja na System Informacji Prawnej (SIP) Lex Omega dla celów administracji i zarządzania uczelnią *) zawiera:
Dostęp LEX Omega
Dostęp LEX Prawo Europejskie
Moduł LEX Zamówienia Publiczne Optimum
Moduł LEX Komentarze Prawo Cywilne
Moduł LEX Komentarze Prawo Karne
Moduł LEX Komentarze Prawo Pracy
Moduł LEX Komentarze Prawo Publiczne
Moduł LEX Monografie Prawo Cywilne
Moduł LEX Monografie Prawo Karne
Moduł LEX Monografie Prawo Pracy
Moduł LEX Monografie Prawo Publiczne

Moduły zamawiane osobno:
Dostęp LEX Tłumaczenia
Dostęp LEX Ochrona Danych Osobowych (licencja indywidualna)

 

Dla  celów administracji i zarządzania uczelnią dostęp do SIP Lex Omega  Dostęp  z logowaniem za pomocą loginu i hasła

Dostęp do Systemu Informacji Prawnej Lex Omega jest przypisany do konkretnego adresu e-mail. Licencja jest aktywna do 28 lutego każdego roku.

Zakładanie nowego konta

Nowi użytkownicy muszą założyć konto. Loginem musi być email podany w zapotrzebowaniu. Po nadaniu dostępu do Lex Omega użytkownik otrzyma emailem potwierdzenie aktywacji.

Przedłużenie dostępu

W zapotrzebowaniu przedłużającym dostęp należy podać mail/login z poprzedniego roku, w przeciwnym wypadku konieczne jest założenie nowego konta. Przedłużenie dostępu do Lex Omega następuje bez powiadomienia.

 

Logowanie na platformie dostawcy licencji borg.wolterskluwer.pl

Infolinia Wolters Kluwer: 22 535 89 20

Pomoc i filmy instruktażowe https://pomoc.wolterskluwer.pl/

Kontakt UW: ogulic@adm.uw.edu.pl

*) Dostęp do SIP Lex Omega dla celów naukowo-dydaktycznych organizują poszczególne wydziały i Biblioteka UW