Legalis Gold

System Informacji Prawnej (SIP) Legalis dla celów administracji i zarządzania uczelnią *) zawiera dostęp do:

  • Bazy Prawa (w tym: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Prawo resortowe, Prawo miejscowe, Projekty, Dzienniki urzędowe UE, Prawo korporacyjne, Orzecznictwo, Wzory, Interpretacje, Informatory, Bibliografia prawnicza), a także wszystkie
  • Moduły Standard i Premium zawierające publikacje Wydawnictwa C.H.Beck z zakresu: Prawa cywilnego, Postępowania cywilnego, Prawa rodzinnego, Prawa spółek handlowych, Prawa rynku kapitałowego, Prawa nieruchomości, Prawa Unii Europejskiej, Prawa pracy, Prawa administracyjnego, Prawa podatkowego, Zamówień publicznych, Prawa karnego, Postępowania karnego, Prawa upadłościowego, Prawa gospodarczego, Prawa medycznego, Prawa samorządowego, Prawa własności intelektualnej,
  • Moduły specjalistyczne w tym Systemy Prawa (System Prawa Prywatnego, System Prawa Handlowego, System Prawa Administracyjnego, System Prawa Karnego, System Prawa Medycznego, System Prawa Unii Europejskiej), Komentarze On-line BeckOK.
  • Translator składający się z dwóch modułów: Akty prawne w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, a także modułu: Wzory pism i umów w tych językach.

System Informacji Prawnej Legalis w wersji GOLD umożliwia dostęp do następujących czasopism w wersji online: Monitor Prawniczy; Monitor Prawa Pracy; Monitor Podatkowy; Studia Prawa Prywatnego; Nieruchomości; Prawo Zamówień Publicznych; Zamówienia publiczne DORADCA; ADR – Arbitraż i Mediacja; Iustitia; Edukacja Prawnicza; Monitor Prawa Handlowego; Prawo Mediów Elektronicznych; Przegląd Prawa Egzekucyjnego; Nowa Currenda Dodatek Naukowy; Informacja w Administracji Publicznej; Prokuratura i Prawo; IUS NOVUM; Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny; Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies). Dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis w wersji GOLD, przewiduje również dostęp do Modułu Rzeczpospolita (dostęp do treści dziennika Rzeczpospolita dostępna z Menu głównego Systemu Informacji Prawnej Legalis).

Dostęp do SIP Legalis realizowany jest po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.

Legalis C.H.BECK https://legalis.pl/ – strona logowania.

Kontakt UW: ogulic@adm.uw.edu.pl

*) Dostęp do SIP Legalis dla celów naukowo-dydaktycznych organizują poszczególne wydziały i Biblioteka UW