Systemy Informacji Prawnej

Dostęp do Systemów Informacji Prawnej (SIP) dla pracowników UW dla celów administracji i zarządzania uczelnią *)

 

Firma C.H. Beck zadeklarowała, że do czasu rozstrzygnięcia przetargu udostępni serwis LEGALIS dla UW (dla celów administrowania uczelnią). Użytkownicy Lex Omega mogą uzyskać dostęp testowy. 

Umowy na dostępy do systemów informacji prawnej Lex Omega i Legalis wygasły. Obecnie procedowane jest postępowanie na dostępu do systemów informacji prawnej. Odmiennie niż w latach ubiegłych wskazano prowadzenie postępowania w „trybie krajowym” co wydłuża zarówno proces przygotowania jaki i procedowania zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 5 maja br, otwarcie ofert nastąpi 13 maja. Szacuje się, że postępowanie zakończy się pod koniec maja.

Dostęp do SIP realizowany jest na portalach dostawców na podstawie zarejestrowanego emaila użytkownika. Aby zapewnić swoim pracownikom dostęp, jednostka musi złożyć zapotrzebowanie na imienny dostęp do SIP: Formularz zapotrzebowania.  Formularz zawiera listę użytkowników-loginów. Uwaga: jako login należy użyć adresu mailowego z domeny uniwersyteckiej.

Pracownicy, którzy chcą zaznajomić się z systemem, mogą wystąpić o dostęp testowy, w tej sprawie prosimy o kontakt  ogulic@adm.uw.edu.pl

 

LEX Omega
Licencja na System Informacji Prawnej (SIP) Lex Omega dla celów administracji i zarządzania uczelnią *) zawiera:
Dostęp LEX Omega
Moduł LEX Prawo Europejskie
Moduł LEX Zamówienia Publiczne Optimum
Moduł LEX Komentarze Prawo Cywilne
Moduł LEX Komentarze Prawo Karne
Moduł LEX Komentarze Prawo Pracy
Moduł LEX Komentarze Prawo Publiczne
Moduł LEX Monografie Prawo Cywilne
Moduł LEX Monografie Prawo Karne
Moduł LEX Monografie Prawo Pracy
Moduł LEX Monografie Prawo Publiczne
 
Dodatkowe moduły zamawiane osobno:
Moduł LEX Tłumaczenia
Moduł LEX Ochrona Danych Osobowych (licencja indywidualna)
Moduł LEX Księgowość Premium
Moduł LEX Księgowość Optimum
 
 
Zakładanie nowego konta
Nowi użytkownicy muszą założyć konto. Loginem musi być email podany w zapotrzebowaniu. Po nadaniu dostępu do Lex Omega użytkownik otrzyma emailem potwierdzenie aktywacji.
 
Przedłużenie dostępu. W zapotrzebowaniu przedłużającym dostęp należy podać mail/login z poprzedniego roku, w przeciwnym wypadku konieczne jest założenie nowego konta. Przedłużenie dostępu do Lex Omega następuje bez powiadomienia.Logowanie na platformie dostawcy licencji borg.wolterskluwer.plInfolinia Wolters Kluwer: 22 535 89 20
Pomoc i filmy instruktażowe https://pomoc.wolterskluwer.pl/
Kontakt UW: ogulic@adm.uw.edu.pl  
Legalis Gold

System Informacji Prawnej (SIP) Legalis dla celów administracji i zarządzania uczelnią *) zawiera dostęp do:

  • Bazy Prawa (w tym: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Prawo resortowe, Prawo miejscowe, Projekty, Dzienniki urzędowe UE, Prawo korporacyjne, Orzecznictwo, Wzory, Interpretacje, Informatory, Bibliografia prawnicza), a także wszystkie
  • Moduły Standard i Premium zawierające publikacje Wydawnictwa C.H.Beck z zakresu: Prawa cywilnego, Postępowania cywilnego, Prawa rodzinnego, Prawa spółek handlowych, Prawa rynku kapitałowego, Prawa nieruchomości, Prawa Unii Europejskiej, Prawa pracy, Prawa administracyjnego, Prawa podatkowego, Zamówień publicznych, Prawa karnego, Postępowania karnego, Prawa upadłościowego, Prawa gospodarczego, Prawa medycznego, Prawa samorządowego, Prawa własności intelektualnej,
  • Moduły specjalistyczne w tym Systemy Prawa (System Prawa Prywatnego, System Prawa Handlowego, System Prawa Administracyjnego, System Prawa Karnego, System Prawa Medycznego, System Prawa Unii Europejskiej), Komentarze On-line BeckOK.
  • Translator składający się z dwóch modułów: Akty prawne w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, a także modułu: Wzory pism i umów w tych językach.

System Informacji Prawnej Legalis w wersji GOLD umożliwia dostęp do następujących czasopism w wersji online: Monitor Prawniczy; Monitor Prawa Pracy; Monitor Podatkowy; Studia Prawa Prywatnego; Nieruchomości; Prawo Zamówień Publicznych; Zamówienia publiczne DORADCA; ADR – Arbitraż i Mediacja; Iustitia; Edukacja Prawnicza; Monitor Prawa Handlowego; Prawo Mediów Elektronicznych; Przegląd Prawa Egzekucyjnego; Nowa Currenda Dodatek Naukowy; Informacja w Administracji Publicznej; Prokuratura i Prawo; IUS NOVUM; Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny; Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies). Dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis w wersji GOLD, przewiduje również dostęp do Modułu Rzeczpospolita (dostęp do treści dziennika Rzeczpospolita dostępna z Menu głównego Systemu  Informacji Prawnej Legalis).

Dostęp do SIP Legalis realizowany jest po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
Legalis C.H.BECK https://legalis.pl/ – strona logowania.
Kontakt UW: ogulic@adm.uw.edu.pl

 

*) Dla celów naukowo-dydaktycznych dostęp Lex Omega oraz Legalis  organizuje Biblioteka UW i niektóre wydziały.