Systemy Informacji Prawnej

Dostęp do Systemów Informacji Prawnej (SIP) dla pracowników UW dla celów administracji i zarządzania uczelnią *)

 

Dostęp do SIP realizowany jest na portalach dostawców. Okres dostępu kończy się z końcem lutego każdego roku. Pod koniec każdego okresu licencjonowania (grudzień/styczeń) DWI przypomina mailowo o konieczności składania zapotrzebowań i szacunkowych kosztach dostępu na następny rok.

Aby zapewnić swoim pracownikom dostęp, jednostka musi złożyć zapotrzebowanie na imienny dostęp do SIP: Formularz zapotrzebowania .  Formularz zawiera listę użytkowników-loginów. Uwaga: jako login należy użyć adresu mailowego z domeny uniwersyteckiej.

Osoby, które chcą zaznajomić się z systemem, mogą wystąpić o dostęp testowy, w tej sprawie prosimy o kontakt  ogulic@adm.uw.edu.pl

 

LEX Omega

 

Legalis Gold

 

*) Dostęp do SIP dla celów naukowo-dydaktycznych organizują poszczególne wydziały i Biblioteka UW