Statistica

Dla nowych instalacji dostępna jest tylko wersja 13.3 pakietu Statistica.

Pracownicy i studenci otrzymują klucze i oprogramowanie od koordynatora w jednostce. Warunkiem uzyskania licencji jest  zgoda na jej warunki, w tym celu należy wypełnić kartę rejestracyjną zamieszczoną na stronie https://www.statsoft.pl/Site_License/waD9600uw.php/ (należy podać adres mailowy z domen UW). Tu więcej informacji jak uzyskać dostęp do licencji.

W obecnym sezonie dostępne są Statistica 13 (32/64 bit) w wersji polskiej oraz Statistica 14 (32/64) w wersji angielskiej (nie mamy informacji o tłumaczeniu wer. 14-tej na język polski). Moduły dodatkowe są dostarczone w wersji polskiej.

Statistica 13.3 jest kompatybilna z Windows Vista i Windows Server 2008 oraz ich nowszym wersjami. Uwaga: Statistica 13.3 nie jest kompatybilna z Windows XP i 2003 Server.

W związku z połączeniem Statistica z TIBCO Software Inc. zmienił się też adres, z jakiego jest wysyłany mail z linkiem aktywacyjnym w trakcie instalacji Statistica (przypominam, że odebranie wiadomości z linkiem aktywacyjnym i kliknięcie linku jest częścią instalacji Statistica, bez tego instalacja nie zostanie ukończona). Link aktywacyjny jest teraz wysyłany z adresu statistica.licensing@tibco.com. Proszę dodać domenę tibco.com do listy zaufanych domen, aby użytkownicy instalujący Statistica mogli otrzymywać wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Lista jednostek wykorzystujących Statistica ważna do 31 marca 2023
jednostka koordynator kontakt
W Fizyki Jacek Pniewski j.pniewski@uw.edu.pl
W Chemii Piotr Klein pklein@chem.uw.edu.pl
W. Geologii Michał Jaszczak m.jaszczak3@uw.edu.pl
W. Biologii Marek Woźniak wozniak@biol.uw.edu.pl
W. Geografii i Studiów Regionalnych Jerzy Lechnio jrlechni@uw.edu.pl
W. Psychologii Maciej Kot maciej.kot@psych.uw.edu.pl
W. Zarządzania Grażyna Szydłowska gszydlowska@mail.wz.uw.edu.pl
W. Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Agnieszka Heba ak.heba@uw.edu.pl
W. Socjologii Albert Izdebski albert.izdebski@is.uw.edu.pl
EUROREG Dorota Celińska-Janowicz d.celinska@uw.edu.pl
PEJK Mikołaj Jasiński mikoj@is.uw.edu.pl

 

Zarejestrowani użytkownicy otrzymają klucze do przedłużenia i do nowej instalacji, instrukcje, oraz linki do pobrania oprogramowania.

Zakres licencji Statistica dla UW

Licencja Site License dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje zestaw programów Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki, czyli następujące moduły analityczne:

STATISTICA wer. 13.3

W ramach licencji akademickiej Site License dla wszystkich pracowników i studentów oferujemy
bardzo szeroki zestaw narzędzi analitycznych Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki, który
obejmuje następujące programy:

 Podstawowe statystyki i wykresy

 Zaawansowane metody statystyczne (dawniej Statistica Pakiet Zaawansowany)
 Data Miner
 SAL (Sequence, Association and Link Analysis – analiza sekwencji, asocjacji i skojarzeń)
 Reporting Tables (tabele raportujące)
 QC (Quality Control – sterowanie jakością)
 MSPC (Multivariate Statistical Process Control – wielowymiarowe sterowanie jakością procesów)
 VEPAC (Variance Estimation and Precision – szacowanie wariancji i precyzji)
 Process Optimization
 Text Miner
 ETL (Extract, Transform and Load)
 Konstruktor reguł
 WoE (Weight of Evidence – waga dowodu)

Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych

 Zestaw Mapy – w pełnej wersji.

Informacje o dostawcy Statistica

Strony dostawcy i wsparcie techniczne: http://www.statsoft.pl