PS Imago (SPSS)

Aktualna umowa z firmą Predictive Solution na licencje PS Imago (SPSS) dotyczy
– wersji PS Imago ver. 8 (zawiera SPSS ver. 28) do 30 kwietnia 2023.
– wersji PS Imago ver. 7 (zawiera SPSS ver. 27) do 31 lipca 2022 – do końca semestru letniego!
Uwaga: IBM zaprzestał wspierania SPSS na platformy Linux, wobec czego licencja PS Imago ver. 8 także  nie będzie wspierać tej platformy.
Przypominamy, że użytkownicy zarejestrowani w mijającym okresie licencjonowania muszą odnowić rejestrację u koordynatorów w swojej jednostce.
Rejestracja

Pracownicy i studenci otrzymują klucze i oprogramowanie od koordynatora w jednostce. Warunkiem uzyskania licencji jest akceptacja warunków licencji na formularzu „Akceptacja warunków licencji” (należy podać adres mailowy z domen UW). Tu więcej informacji jak uzyskać dostęp do licencji.

Korzystanie z licencji PS Imago jest związane z uczestnictwem w programie Ariadna, który zobowiązuje do raportowania z wykorzystania licencji. Państwa raporty Ariadna wpływają na ceną licencji w następnym, roku.

Jednostki partycypujące w kosztach PS Imago Pro Academic (SPSS), licencja nr 449 ważna do 30 kwietnia 2023
Jednostka koordynator email
CKNJOiEE Michał Kuźmicki m.kuzmicki@uw.edu.pl
EUROREG Dorota Celińska-Janowicz d.celinska@uw.edu.pl
ISS Marcin Zieliński marcin.zielinski@uw.edu.pl
OBM Katarzyna Prowit ka.kolodziejczyk@uw.edu.pl
PEJK Marta Chełmniak pejk@adm.uw.edu.pl
SDNS Ewa Ożarowska e.ozarowska2@uw.edu.pl
WB Marek Woźniak wozniak@biol.uw.edu.pl
WDIiB Tomasz Gackowski tomasz.gackowski@lbm.uw.edu.pl
WGiSR Jerzy Lechnio jrlechni@uw.edu.pl
WLS Agnieszka Leńko-Szymańska a.lenko@uw.edu.pl
WN Beata Łukaszewicz b.lukaszewicz@uw.edu.pl
WNPiSM Maciej Dąbrowski maciej.dabrowski@uw.edu.pl
WNE Tomasz Jeruzalski tjeruzalski@wne.uw.edu.pl
WPed Leszek Rowicki l.rowicki@uw.edu.pl
WPol Joanna Zawadka joanna.zawadka@uw.edu.pl
WPsych Maciej Kot maciej.kot@psych.uw.edu.pl
WSNSiR Urszula Łastowska isns@isns.uw.edu.pl
WSOC Albert Izdebski albert.izdebski@is.uw.edu.pl
WZ Grażyna Szydłowska gszydlowska@wz.uw.edu.pl

 

Osoby z jednostek nie posiadających koordynatora licencji mogą przetestować funkcjonalność oprogramowania, prosimy o kontakt: ogulic@adm.uw.edu.pl.

 

Licencja PS IMAGO zawiera moduły własne oraz IBM SPSS:


1)  Windows:  PS IMAGO PRO Academic 8
(Licencja PS Imago dla systemu Windows wymaga instalacji pełnego pakietu PS Imago Pro, instalowanie jedynie IBM SPSS jest niezgodne z licencją)

Lista modułów:

– PS IMAGO PRO
– PS IMAGO Pack*)
– PS IMAGO Pack PRO
– PS Desktop**)
– PS IMAGO Designer
– PS IMAGO Process
– PS IMAGO Portal
– IBM SPSS Statistics Base
– IBM SPSS Custom Tables
– IBM SPSS Regression
– IBM SPSS Advanced Statistics
– IBM SPSS Categories
– IBM SPSS Forecasting
– IBM SPSS Decision Trees
– IBM SPSS Exact Tests
– IBM SPSS Missing Values
– IBM SPSS Complex Samples
– IBM SPSS Conjoint
– IBM SPSS Neural Networks
– IBM SPSS Direct Marketing
– IBM SPSS AMOS
2)    MacOS, Linux: IBM SPSS Statistics  v. 28 (nie zawiera modułów dodatkowych PS Imago)
– IBM SPSS Statistics
– IBM SPSS Statistics Base
– IBM SPSS Custom Tables
– IBM SPSS Regression
– IBM SPSS Advanced Statistics
– IBM SPSS Categories
– IBM SPSS Forecasting
– IBM SPSS Decision Trees
– IBM SPSS Exact Tests
– IBM SPSS Missing Values
– IBM SPSS Complex Samples
– IBM SPSS Conjoint
– IBM SPSS Neural Networks
– IBM SPSS Direct Marketing

Licencja gwarantuje naszej uczelni:

– możliwość używania licencji w celach naukowo-dydaktycznych i na potrzeby własne uczelni,
– możliwość instalacji najnowszej wersji IBM SPSS dla pracowników i studentów UW w jednostkach, które zgłosiły akces do licencji;
– aktualizację do najnowszej wersji IBM SPSS, w trakcie okresu trwania licencji.


Program Ariadna

Celem programu Ariadna jest wspieranie jednostek prowadzących działalność naukową, badawczą lub dydaktyczną z wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS Statistics. W ramach współpracy naszej uczelni z SPSS Polska w programie Ariadna możecie Państwo wziąć udział w Warsztatach na preferencyjnych warunkach. Bardzo dziękujemy wszystkim ankiety, które umożliwiły nam zakup licencji z największym możliwym upustem.

Szczegóły dotyczące programu  można znaleźć na stronie http://www.ariadna.edu.pl/index.html


Wsparcie techniczne dla IBM SPSS i PS Imago

Baza wiedzy dotycząca rozwiązań problemów technicznych znajduje się tutaj: support.predictivesolutions.pl.
Koordynatorzy licencji, pracownicy UW mogą zgłaszać problemy poprzez DWI ogulic@adm.uw.edu.pl.
Studenci zgłaszają poprzez prowadzących zajęcia lub koordynatorów na wydziale.

Aby zgłosić problem do wsparcia technicznego niezbędne jest bardziej szczegółowe opisanie zdarzenia:

 1. Należy załączyć zrzut ekranu z komunikatem błędu!
 2. Na jakim systemie operacyjnym uruchamiany jest IBM SPSS, w jakiej wersji?
 3. Podać nazwę programu  uruchomionego (instalowanego) IBMSPSS czy PS IMAGO, czy doinstalowano fix packi i jakie?
 4. Jeśli wystąpił problem z autoryzacją prosimy sprawdzić:
  1. Czy zastosowane klucze (przesłane w mailu) są odpowiednie do instalowanej/przedłużanej wersji oprogramowania (obecnie wspierana jest  v.24) .
  2. Czy komputer na którym przeprowadzana jest autoryzacja ma dostęp do internetu w trakcie autoryzacji?
  3. Czy kreator autoryzacji licencji został uruchomiony na uprawnieniach administratora?
  4. Jak nazywa się program za pomocą, którego autoryzacja nie przechodzi, który moduł programu SPSS jest autoryzowany i jakim kodem?
 5. Inne informacje dot. okoliczności błędnego działania systemu:
  1. Podać syntax, który wywołuje wskazany błąd.
  2. Ile zmiennych i rekordów jest w zbiorze na którym wykonywany jest syntax.
  3. Przekazanie informacji po wykonanie komendy „SHOW WORKSPACE”.

Zalecamy, by korespondencję prowadzić z serwera  poczty z domeny uw.edu.pl, gdyż korespondencja prowadzone z innych serwerów (w tym niektóre uczelniane ale „lokalne” jak np. is.uw.edu.pl, czy ips.uw.edu.pl) może być odrzucana jako spam.