SAS

 

W roku 2021/2022 jedynie Wydział Nauk Ekonomicznych był zainteresowany używaniem licencji SAS, wobec czego zakupu licencji SAS WNE dokonnał samodzielnie. Kontakt – Tomasz Jeruzalski, pi@wne.uw.edu.pl

W związku z powyższym DWI nie udziela dostępów do licencji SAS.”