Licencje ogólnouczelniane

Oferujemy następujące pakiety statystyczne:

  • Statistica
  • PS Imago (IBM SPSS)

Pakiety statystyczne dostarczane w najnowszej wersji. Dostawcy nie gwarantują wsparcia poprzednich wersji.

 

Dostęp do licencji ogólnouczelnianych – Statistica, PS Imago (SPSS) odnawiany jest co roku. Koszty zakupu są dzielone na jednostki, których pracownicy i studenci korzystają z licencji. W jednostkach wyznaczeni są koordynatorzy udostępniający licencje studentom i pracownikom. Lista jednostek i koordynatorów dostępna jest na stronach produktów.

Co roku w styczeń/luty zbieramy od jednostek zapotrzebowania. W zapotrzebowaniu wyznacza się koordynatora odpowiedzialnego za dystrybucję licencji w jednostce. Pracownik prowadzący zajęcia również może zostać koordynatorem dla swojej grupy studentów. Więcej informacji na stronie Rejestracja użytkowników.

Użytkownicy: pracownicy, doktoranci i studenci rejestrują się u koordynatora w jednostce, który po akceptacji warunków licencji udostępni oprogramowanie. Kontakty do koordynatorów znajdują się na stronach: Statistica i PS Imago.  *)

 

Zapotrzebowanie jednostki na dostęp do licencji ogólnouczelnianej

Jednostki, które chcą udostępnić licencję ogólnouczelnianą dla swoich pracowników i studentów muszą zgłosić zapotrzebowanie na dostęp do licencji i uczestniczyć w kosztach, więcej tutaj

 

Systemy informacji prawnej

Dostęp do internetowych serwisów informacji prawnej LEX Omega i Legalis jest dedykowany dla pracowników UW, a dostępem imiennym.

 


Inne licencje i oprogramowanie

Licencje oferowane przez ICM: https://kdm.icm.edu.pl/Aplikacje/aplikacje.pl/

Wydział Fizyki opiekuje się licencją ogólnouczelnianą MATHEMATICA

Wydział Nauk Ekonomicznych opiekuje się licencją SAS

 

*) W sytuacjach awaryjnych lub celach testowych, pracownik może przesłać wypełniony formularz akceptacji licencji ogólnouczelnianej (w formacie .xls) na adres ogulic@adm.uw.edu.pl. Po rejestracji w bazie, użytkownik otrzyma link do strony z oprogramowaniem oraz kod instalacyjny.

–  * –