Licencje

Prosimy o przesyłanie zapotrzebowań w postaci elektronicznej na adresy mailowe podane w zapotrzebowaniach.

DWI oferuje licencje na:

  • typowe oprogramowanie biurowe, systemowe, antywirusowe (dla jednostek UW, tylko pracownicy): Microsoft, Corel, ABBYY, Kaspersky i ESET, szczegóły na stronach grup produktowych.
  • ogólnouczelniane pakiety statystyczne:  Statistica, PS Imago (IBM SPSS) – dostęp oferowany jest jednostkom (pracownicy i studenci), które partycypują w kosztach zakupu licencji.
  • dostęp do serwisu informacji prawnej LexOmega i Legalis do obsługi administracji uczelni. Dostęp dla naukowców i studentów organizuje BUW i WPiA.

Na UW są używane także inne licencje i oprogramowanie, licencjami specjalistycznymi opiekują się różne jednostki np.: Wydział Geografii – licencja ArcGis, ICM – licencje np. MatLab, Mathematica tu: linki do innych jednostek.

Zakupy oprogramowania i licencji, których nie ma w ofercie DWI jednostki organizują we własnym zakresie.