o DWI

Dział Wsparcia Informatycznego (DWI) we współpracy z DZP i DSI realizuje zakupy informatyczne w zakresie przedstawionej oferty, korzystając z rabatów dla instytucji edukacyjnych, zgodnie z prawem zamówień publicznych i zarządzeniami JMR UW. Informacje o dostawcach i numery umów podajemy na stronach dotyczących producentów licencji (grup produktowych).

Zakupy realizowane są na podstawie prawidłowo wypełnionych zapotrzebowań (Formularze zapotrzebowań) zaakceptowanych przez osoby uprawnione do podejmowania decyzji finansowych i określonej rezerwacji środków, zgodnie z tabelą akceptacji.

UWAGI

DWI nie kupuje oprogramowania specjalistycznego, jednostki mogą je zakupić samodzielnie.

DWI obsługuje jednostki UW, nie realizuje zakupów konsumenckich np. prywatnych zakupów dla pracowników czy studentów. Informacji o promocjach dla pracowników uczelni i studentów, należy szukać na stronach producentów.

Propozycje rozszerzenia standardowego asortymentu prosimy przesyłać adresy podane poniżej.

 

Usługi DWI: [list icon=”icon: address-book-o” class=”PC”]