Uprawnienia w USOS

System USOS umożliwia przedłużanie legitymacji ELS/ELD/ ELN oraz zlecanie legitymacji pracowniczych – ELP.

Żeby móc przedłużać legitymacje ELS/ELD/ELN należy zainstalować i aktywować certyfikat w USOS oraz posiadać odpowiednie uprawnienia.

Żeby zlecać legitymacje ELP wystarczy posiadać odpowiednie uprawnienia.

Uprawnienia do wystawiania, przedłużania, unieważniania ELS/ELD/ELN i odbierania legitymacji ELS/ELD/ELP/ELN z UCP nadaje przełożony, który na formularzu: formularz_uprawnień_legitymacje_USOS  określa uprawnienia dla pracownika w ramach Jednostki i przesyła formularz poprzez system zgłoszeń JIRA  (https://it.jira.uw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/15/group/77).

Zgłoszenia można składać logując się kontem Active Directory- W przypadku braku takiego konta należy je aktywować poprzez zmianę hasła na stronie https://mojekonto.uw.edu.pl/

DWI nadaje w USOS uprawnienia tylko dotyczące legitymacji, tu więcej informacji o innych uprawnieniach i rolach w systemie USOS

 

Aktywacja certyfikatu dla ELS/ELD/ELN w USOS

Instrukcja aktywacji certyfikatu

W przypadku nowego certyfikatu lub jego odnowienia posiadacz certyfikatu musi zainstalować i aktywować certyfikat w USOS. W tym celu należy:
1. zalogować się  do USOS-a i włożyć certyfikat do czytnika,
2. otworzyć zakładkę OSOBY i
3. wybierać „uprawnienia i certyfikaty”, (zakładka ta dotyczy zarówno certyfikatów do ELS, ELD, ELN).
4. Wpisać swoje dane (nazwisko, imię i PESEL) i kliknąć OK.
5. Wybrać zakładkę „Certyfikaty” a następnie
6. „Zainstaluj certyfikat”, (USOS pobiera i zapisuje dane dotyczące certyfikatu w tym datę jego ważności).
7. W ten sposób certyfikat został zainstalowany w systemie USOS, ale jest jeszcze nieaktywny.
8. Na koniec trzeba wysłać mail aktywacyjny certyfikatu z adresu służbowego, który musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, nazwa jednostki, rodzaj certyfikatu ELS/ELD/ELN. DWI potwierdzi wykonanie aktywacji.