Odnowienie certyfikatu

Zmiana nazwiska powoduje konieczność zmiany danych na certyfikacie, tj zakupu nowego certyfikatu.

Pod koniec terminu ważności certyfikatu otrzymacie Państwo przypomnienie o odnowieniu. Odnowienie prosimy realizować poprzez DWI, a nie poprzez link do dostawcy.

Odnowienie może być zrealizowane gdy mamy jeszcze ważny certyfikat! Zapotrzebowanie należy złożyć 20 dni przed terminem wygaśnięcia, aby zdążyć przeprowadzić pełny proces odnowienia:

  1. Na formularzu Zapotrzebowanie_na_certyfikaty należy wypełnić dwie strony Zapotrzebowanie i Listę_imienną oraz uzyskać pisemną akceptację zakupu (Tabela akceptacji).
  2. Skan zapotrzebowania (dwie strony w tym „lista imienna”) należy dostarczyć do DWI emailem: certyfikaty@adm.uw.edu.pl.
  3. Po zarejestrowaniu Zapotrzebowania DWI poinformuje o nadanym numerze  ZAP.CER.2020.XXX oraz w której firmie jest realizowany zakup.
  4. Dostawa odnowienia odbędzie się elektronicznie.
  5. Odnowienie (aneksowanie umowy drogą elektroniczną) wymaga użycia Twojego ważnego jeszcze certyfikatu i podania numeru karty,

[Asseco]  Na portalu dostawcy https://status.certum.pl/odnowienia/auth należy zweryfikować dane do umowy subskrybenckiej, tu instrukcja jak wypełnić formularz. Uwaga: W polu Nazwa powszechnie stosowana należy zaznaczyć pole „jestem sobą fizyczną lub przedstawicielem podmiotu (…) i dla certyfikatów ELS/ELD wpisać powyżej odpowiednio dla ELS „osoba upoważniona do wystawiania legitymacji studenckiej„, dla ELD „osoba upoważniona do wystawiania legitymacji doktoranta„. Po wypełnieniu formularza portal udostępni aneks przedłużający umowę subskrybencką. Po pozytywnej weryfikacji aneksu należy go zaakceptować, następnie otrzymacie Państwo emaila z Asseco z informacją o tym jak pobrać i wgrać certyfikat na kartę.

Pomoc_Asseco

 

[CenCert] Odnowienie odbywa się on-line. Subskrybent otrzyma wiadomość od Kontrahenta z odpowiednią instrukcją odnowienia certyfikatu.

 1. Po zapisaniu odnowienia na karcie certyfikat jest gotowy do użycia.
 2. W przypadku certyfikatu ELS/ELD należy go zarejestrować w USOS:
  Należy wczytać certyfikat do systemu USOS wg instrukcji  „Aktywacja certyfikatu w USOS” :
  DWI potwierdzi mailem aktywację certyfikatu w USOS.
  UWAGA: Sprawdzić, czy masz odpowiednie uprawnienia, a jeśli nie, to musisz wystąpić o uprawnienia w systemie USOS.
 3. DWI prześle Państwu emailem kopię faktury wraz z rozliczeniem. DWI rozlicza fakturę, zapłata realizowana jest na podstawie kosztów zadeklarowanych w zapotrzebowaniach.

Pomoc_CenCert