Informacje

 

Poufność  (PIN PUK)

Certyfikat może być używany wyłącznie przez osobę, której dane zawiera. Certyfikat chroniony jest PINem i PUKiem, bez znajomości PIN/PUKu certyfikat jest bezużyteczny – trzeba kupić nowy certyfikat.

Rodzaje wpisów w certyfikatach

Certyfikaty kupowane przez DWI zawierają dane rozszerzone, tj. nazwę i adres Uniwersytetu Warszawskiego.
Certyfikat może zawierać wpis poświadczający specjalne uprawnienia posiadacza certyfikatu, np. dla osoby wystawiającej legitymacje są to wpisy:

Na zapotrzebowaniu wpis Postawa prawna
ELS „osoba uprawniona do wystawiania legitymacji studenckiej” Certyfikaty i wpis w polu „nazwa powszechna” zgodne z rozporządzeniem MNiSW z dnia 16 kwietnia 2019r. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów  (Dz.U. 2019r. poz.787).
ELD „osoba uprawniona do wystawiania legitymacji doktoranta” Certyfikaty i wpis w polu „nazwa powszechna” zgodne z rozporządzeniem MNiSW z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich , dyplomów  habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. (Dz.U. 2018r. poz.1837)
ELN-k *) „upoważniona do wystawiania legitymacji” Certyfikaty i wpis w polu „nazwa powszechna” zgodne z rozporządzeniem MNiSW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego  (Dz.U. 2020 poz. 689)
ELN-m *) „upoważniony do wystawiania legitymacji” Certyfikaty i wpis w polu „nazwa powszechna” zgodne z rozporządzeniem MNiSW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego  (Dz.U. 2020 poz. 689)

*) Rozporządzenie MNiSW rozróżnia rodzaj żeński i męski, stąd w zapotrzebowaniach występuje w formie ELN-k i ELN-m

 

Unieważnianie certyfikatów

Subskrybent lub podmiot, którego dane zawarte są w certyfikacie (UW), może z dowolnej przyczyny unieważnić certyfikat. Certyfikat trzeba unieważnić w przypadku odejścia z pracy subskrybenta lub zmiany nazwiska (trzeba zakupić nowy). Poniżej linki do procedury unieważniania i zawieszania certyfikatów w firmach dostarczających Uniwersytetowi Warszawskiemu podpisy elektroniczne.

 

Zakup certyfikatów dla osób przebywających poza Polską

Kierownicy projektów, którzy przebywają poza Polską, mogą nabyć certyfikat kwalifikowany w krajach Unii Europejskiej, certyfikat taki jest honorowany w całej Unii. Osoby przebywające w innych krajach mogą nabyć indywidualnie certyfikat kwalifikowany w firmie Asseco z pomocą Konsulatu Polskiego.

 

Wymagania systemowe do instalacji i odnowienia certyfikatów i czytników CERTUM
  1. Instalacja czy odnowienie certyfikatu CERTUM (Asseco) wymaga zainstalowania środowiska Sun Java Runtime Environment (w wersji 1.6.0_20 lub nowszej). Można je pobrać ze strony – http://java.com/pl/
  2. Kompatybilne przeglądarki to:
    – Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej,
    – Mozilla FireFox w wersji 3 lub wyższej,
    – Google Chrome w wersji 4 lub wyższej,
    – Apple Safari w wersji 4 lub wyższej.

 

Systemy na UW używające podpisu elektronicznego

Przetestowane systemy i aplikacje używane na UW, wykorzystujące podpis elektroniczny to: USOS, ZUS-Płatnik, Urząd Skarbowy aplikacje do podpisu dokumentów elektronicznych proCertum SmartSign (Asseco/Unizeto), PEM-HEART SIGNATURE (CenCert).
Jeśli mają Państwo potrzebę przetestowania kompatybilności z innymi systemami to prosimy o kontakt certyfikaty@adm.uw.edu.pl

 

Kompatybilność certyfikatów, czytników i aplikacji używanych na UW

Czytniki współpracują z następującymi systemami, portalami i aplikacjami do podpisu elektronicznego:

Czytnik aplikacja dostawca
Smart Card Reader ACR 39U-U1 ProCertum SmartSign, USOS, ZUS-Płatnik, Urząd Skarbowy Certum/Asseco DS.
Smart Card Reader ACR 39T ProCertum SmartSign, USOS, ZUS-Płatnik, Urząd Skarbowy Certum/Asseco DS.
PC USB TR PeamHert, USOS, ZUS-Płatnik CenCert/Enigma

 

Kompatybilność z USOS

W przypadku problemów zgodności oprogramowania z USOSem problem należy należy zgłaszać tutaj: https://it.jira.uw.edu.pl

Instalacja czytników

Do zapisania wygenerowanego certyfikatu na kartę kryptograficzną niezbędny jest czytnik. Sposób instalacji czytników na potrzeby USOS oraz jak rozwiązywać problemy z nimi, jest opisany w pliku C:\Projekt\certyfikaty\certyfikaty_czytniki_instalacja.txt. Plik dostępny jest na każdym  komputerze z zainstalowanym USOS`em, na którym  wykonują się aktualizacje formatek. W przypadku trudności należy szukać wsparcia u informatyka w Państwa jednostce.