Certyfikaty

Prosimy o przesyłanie zapotrzebowań w postaci elektronicznej na adresy mailowe podane w zapotrzebowaniach. Pozostałe dokumenty prosimy przekazywać przez kancelarię.

Certyfikat kwalifikowany – podpis elektroniczny

Certyfikat kwalifikowany służy do elektronicznego podpisywania dokumentów w postaci elektronicznej podpisem kwalifikowanym, uznawanym w całej Unii Europejskiej. Certyfikat wraz z kluczem prywatnym, przechowywane są na karcie kryptograficznej zabezpieczonej PINem. Do użycia certyfikatu niezbędny jest czytnik i oprogramowanie.
Zestaw do kwalifikowanego podpisu zawiera: kartę, czytnik i oprogramowanie.
Na UW używanych jest kilka rodzajów certyfikatów:
certyfikaty do ELS, ELD,
certyfikaty uniwersalne np.: używane do podpisywania umów w postaci elektronicznej, czy do programu „Płatnik”.
Różnią się one danymi wpisanymi na certyfikacie.
UW kupuje certyfikaty „z dodatkowymi danymi”, gdzie wraz z danymi subskrybenta znajdują się dane uczelni. Po podpisaniu umowy z dostawcą ceryfikatu, certyfikatem może posługiwać się jedynie subskrybent – właściciel certyfikatu.

Sprawy księgowe

W związku z zarządzeniem Rektora z 9 września 2019 roku informujemy, że zestawy certyfikatów ani czytniki do certyfikatów nie wchodzą skład środków trwałych. Faktury dotyczące certyfikatów w kwesturze rozlicza Pani Anna Kurek.

Scenariusze podpisania umowy subskrybenckiej

Nowe umowy subskrybenckie muszą być podpisane osobiście w obecności inspektora, po uprzedniej weryfikacji tożsamości.

nowa umowa podpisanie umowy w BOK *) podpisanie umów grupowo w jednostce **)
nowy zestawy dla kierowników jednostek i kierowników projektów (zestaw mini) tak tak
nowy certyfikat/zestawy do ELS/ELS tak tak
nowy certyfikat/zestawy uniwersalny (Płatnik, ZUS, US, SAP, JPK) tak tak

*) obsługa w Biurze Obsługi Klienta, dla władz UW – sekretariat organizuje podpisanie umowy w jednostce
**) dziekanat/sekretariat może zorganizować spotkanie w jednostce dla grupy powyżej 4 osób

Odnowienia certyfikatów odbywa się standardowo drogą elektroniczną, certyfikat musi być ważny w momencie podpisywania aneksu do umowy subskrybenckiej.

Uwaga – zmiana nazwiska wymaga wyrobienia nowego certyfikatu.

 

Stanowisko pracy

Do podpisu kwalifikowanego niezbędny jest zestaw: karta z certyfikatem, czytnik i oprogramowanie.

Stanowisko pracy do przedłużania legitymacji ELS/ELD składa się z zestawu dla pracownika (certyfikat + czytnik do certyfikatu) oraz czytnika dwustykowego (2 interfejsy) do odczytu i zapisu legitymacji ELS/ELD.

Nowe certyfikaty ELS/ELD muszą być aktywowane w USOS, a użytkownik musi mieć nadane uprawnienia w USOS, więcej informacji w  >>>Zakup certyfikatu„.

Dla kierowników projektów oraz kierowników jednostek UW zalecamy zakup zestawu mini – karty zintegrowanej z czytnikiem.

Tu więcej o asortymencie i cenach.

Podpisywanie dokumentów

Dokument elektroniczny można podpisać: za pomocą dedykowanego oprogramowania dostarczonego wraz certyfikatem, programem Adobe Acrobat lub z pomocą systemów użytkowanych na UW (USOS, Płatnik). Sposób użycia jest opisany w dokumentacji poszczególnych programów.
Używając certyfikatu kwalifikowanego można składać podpis m.in w formacie PAdES (podpis zintegrowany z dokumentem w formacie .pdf).