Certyfikaty

Prosimy o przesyłanie zapotrzebowań w postaci elektronicznej na adresy mailowe podane w zapotrzebowaniach.

Certyfikat kwalifikowany – podpis elektroniczny

Certyfikat kwalifikowany służy do elektronicznego podpisywania dokumentów w postaci elektronicznej podpisem kwalifikowanym, uznawanym w całej Unii Europejskiej. Certyfikat wraz z kluczem prywatnym, przechowywane są na karcie kryptograficznej zabezpieczonej PINem. Do użycia certyfikatu niezbędny jest czytnik i oprogramowanie.
Zestaw do kwalifikowanego podpisu zawiera: kartę, czytnik i oprogramowanie.

Na UW używanych jest kilka rodzajów certyfikatów, które różnią się one danymi wpisanymi na certyfikacie:
certyfikaty używane w USOS  do wystawiania legitymacji studenckiej – ELS, doktoranta – ELD i nauczycielskiej – ELN,
certyfikaty uniwersalne np.: używane do podpisywania umów i dokumentów.

Certyfikaty kupowane przez UW  zawierają dane subskrybenta wpis dot. uprawnień (ELS/ELD/ELN) oraz dodatkowe dane dot. uczelni. Certyfikatem może posługiwać się jedynie subskrybent – właściciel certyfikatu.

Scenariusze podpisania umowy subskrybenckiej

Nowe umowy subskrybenckie muszą być podpisane osobiście w obecności inspektora, po uprzedniej weryfikacji tożsamości.

nowa umowa podpisanie umowy w BOK *) podpisanie umów grupowo w jednostce **)
nowy zestawy dla kierowników jednostek i kierowników projektów (zestaw mini) tak tak
nowy certyfikat/zestawy do ELS/ELD/ELN tak tak
nowy certyfikat/zestawy uniwersalny (Płatnik, ZUS, US, SAP, JPK) tak tak

*) obsługa w Biurze Obsługi Klienta, dla władz UW – sekretariat organizuje podpisanie umowy w jednostce
**) dziekanat/sekretariat może zorganizować spotkanie w jednostce dla grupy powyżej 4 osób

Odnowienia certyfikatów odbywa się standardowo drogą elektroniczną, certyfikat musi być ważny w momencie podpisywania aneksu do umowy subskrybenckiej. Termin ważności certyfikatu można sprawdzić za pomocą dostarczonego oprogramowania (Peam-Heart, smartSign).

Uwaga – zmiana nazwiska wymaga wyrobienia nowego certyfikatu.

 

Stanowisko pracy

Do podpisu kwalifikowanego niezbędny jest zestaw: karta z certyfikatem, czytnik i oprogramowanie.

Stanowisko pracy do przedłużania legitymacji ELS/ELD/ELN składa się z zestawu dla pracownika (certyfikat + czytnik do certyfikatu) oraz czytnika dwustykowego (2 interfejsy) do odczytu i zapisu legitymacji ELS/ELD/ELN.

Nowe i odnowione certyfikaty ELS/ELD/ELN muszą być aktywowane w USOS, a użytkownik musi mieć nadane uprawnienia w USOS, więcej informacji w  >>>Zakup certyfikatu„.

Dla kierowników projektów oraz kierowników jednostek UW zalecamy zakup zestawu mini – karty zintegrowanej z czytnikiem.

Tu więcej o asortymencie i cenach.

Podpisywanie dokumentów

Dokument elektroniczny można podpisać: za pomocą dedykowanego oprogramowania dostarczonego wraz certyfikatem, programem Adobe Acrobat lub z pomocą systemów użytkowanych na UW (USOS, Płatnik, SAP). Sposób użycia jest opisany w dokumentacji poszczególnych programów.
Używając certyfikatu kwalifikowanego można składać podpis m.in w formacie PAdES (podpis zintegrowany z dokumentem w formacie .pdf).