Certyfikaty

Certyfikat kwalifikowany – podpis elektroniczny

Certyfikat kwalifikowany służy do elektronicznego podpisywania dokumentów w postaci elektronicznej podpisem kwalifikowanym, uznawanym w całej Unii Europejskiej. Certyfikat wraz z kluczem prywatnym, przechowywane są na karcie kryptograficznej zabezpieczonej PINem. Do użycia certyfikatu niezbędny jest czytnik i oprogramowanie.
Zestaw do kwalifikowanego podpisu zawiera: kartę, czytnik i oprogramowanie.
Na UW używanych jest kilka rodzajów certyfikatów:
certyfikaty do ELS, ELD,
certyfikaty uniwersalne np.: używane do podpisywania umów w postaci elektronicznej, czy do programu „Płatnik”.
Różnią się one danymi wpisanymi na certyfikacie.
UW kupuje certyfikaty „z dodatkowymi danymi”, gdzie wraz z danymi subskrybenta znajdują się dane uczelni. Po podpisaniu umowy z dostawcą ceryfikatu, certyfikatem może posługiwać się jedynie subskrybent – właściciel certyfikatu.

Sprawy księgowe

W związku z zarządzeniem Rektora z 9 września 2019 roku informujemy, że zestawy certyfikatów ani czytniki do certyfikatów nie wchodzą skład środków trwałych. Faktury dotyczące certyfikatów rozlicza Pani Anna Kurek.

Scenariusze podpisania umowy subskrybenckiej

Nowe umowy subskrybenckie muszą być podpisane osobiście w obecności inspektora, po uprzedniej weryfikacji tożsamości.

nowa umowa podpisanie umowy w BOK *) podpisanie umów grupowo w jednostce **)
nowy zestawy dla kierowników jednostek i kierowników projektów (zestaw mini) tak tak
nowy certyfikat/zestawy do ELS/ELS tak tak
nowy certyfikat/zestawy uniwersalny (Płatnik, ZUS, US, SAP, JPK) tak tak

*) obsługa w Biurze Obsługi Klienta, dla władz UW – sekretariat organizuje podpisanie umowy w jednostce
**) dziekanat/sekretariat może zorganizować spotkanie w jednostce dla grupy powyżej 4 osób

Odnowienia certyfikatów odbywa się standardowo drogą elektroniczną, certyfikat musi być ważny w momencie podpisywania aneksu do umowy subskrybenckiej.

Uwaga – zmiana nazwiska wymaga wyrobienia nowego certyfikatu.

 

Stanowisko pracy

Do podpisu kwalifikowanego niezbędny jest zestaw: karta z certyfikatem, czytnik i oprogramowanie.

Stanowisko pracy do przedłużania legitymacji ELS/ELD składa się z zestawu dla pracownika (certyfikat + czytnik do certyfikatu) oraz czytnika dwustykowego (2 interfejsy) do odczytu i zapisu legitymacji ELS/ELD.

Nowe certyfikaty ELS/ELD muszą być aktywowane w USOS, a użytkownik musi mieć nadane uprawnienia w USOS, więcej informacji w  >>>Zakup certyfikatu„.

Dla kierowników projektów oraz kierowników jednostek UW zalecamy zakup zestawu mini – karty zintegrowanej z czytnikiem.

Tu więcej o asortymencie i cenach.

Podpisywanie dokumentów

Dokument elektroniczny można podpisać: za pomocą dedykowanego oprogramowania dostarczonego wraz certyfikatem, programem Adobe Acrobat lub z pomocą systemów użytkowanych na UW (USOS, Płatnik). Sposób użycia jest opisany w dokumentacji poszczególnych programów.
Używając certyfikatu kwalifikowanego można składać podpis m.in w formacie PAdES (podpis zintegrowany z dokumentem w formacie .pdf).