Sprzęt standardowy

Zakupy odbywają się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą do wystawienia faktury jest przesłany zaakceptowany protokół odbioru do danego Dostawcy.

Zakup sprzętu realizowany jest poprzez zamówienia przesyłane Dostawcom sukcesywnie w miarę potrzeb jednostek (średnio dwa razy w miesiącu). Pojedyncze zamówienia nie będą realizowane

 Komputery standardowe, laptopy oraz sprzęt drukujący

Aktualny asortyment nowych umów na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dostępny jest na stronie Działu Serwisu Informatycznego: http://dsi.it.uw.edu.pl/zakupy-sprzetowe/sprzet-komputerowy-standardowy/