Raporty zakupionych licencji

Raporty służą do użytku wewnętrznego jednostek.

Raporty z lat 2009-2018, dotyczą licencji na oprogramowanie zakupionych poprzez Działu Wsparcia Informatycznego (dawniej Specjalistę ds. Licencji i Oprogramowania). Raporty nie uwzględniają oprogramowania kupowanego w razem z komputerami oraz licencji kupowane samodzielnie przez jednostki UW.

Raporty: https://it.sp.uw.edu.pl/dwi/Shared%20Documents/RAPORTY/Licencje/ zasadniczo przygotowane są dla jednostek administracji UW, zmieniając filtr można uzyskać raport dla dowolnej jednostki:

 

Opis raportów z zakupów licencji od marca 2009 do listopada 2018

Rejestr prowadzony jest od marca 2009. W styczniu 2017 nastąpiła zmiana sposobu rejestracji zakupów licencji oraz wprowadzono kodowanie jednostek z SAP, dlatego raporty odnoszą się do dwóch okresów zakupów do roku 2016 i od 2017.

 

Do roku 2016 mamy dwa raporty, oba kodują jednostki wg USOS.

Zakupy administracja do końca 2016r-kopia-DB_do 2016_ZlecZak.xlsx” zawiera zakupy wszystkich licencji oprócz antywirusowych.

Zakupy administracja ANTYWIRUSY do końca 2016r-kopia-DB_do 2016_ZlecZak.xlsx” zawiera zakupy aktywnych licencji antywirusowych, licencje wygasłe do 2018.11.18 są ukryte.

 

Od roku 2017 raport koduje jednostki wg SAP. Raport zawiera dane do listopada 2018

Zakupy administracja do końca 2016r-kopia-DB_do 2016_ZlecZak.xlsx” zawiera zakupy wszystkich licencji, także antywirusowe, gdyż wszystkie licencje są 3-letnie i są aktywne.

 

W raportach odfiltrowane są zakupy jednostek naukowo-dydaktycznych, choć nie wszystkie, dotyczy to  zakupów finansowanych z innych kont (88xxxxxx) niż konto własne jednostki. Szczegóły zapotrzebowań można uzyskać klikając na komórkę z kolumny „suma”.

 

Raport jest dostępny dla wszystkich, w razie problemów, proszę o kontakt: licencje@adm.uw.edu.pl .