Formularze

Formularze zapotrzebowań do dostaw i usług świadczonych przez DWI

Zapotrzebowanie na certyfikaty

Formularz uprawnień do ELS/ELD/ ELP

Zapotrzebowanie na domeny internetowe

Zapotrzebowanie na dostęp do Systemy Informacji Prawnej LexOmega

Zapotrzebowanie jednostki na dostęp do licencji ogólnouczelnianej

Zapotrzebowanie na licencje produktów  Corel, Adobe, Microsoft-Select Zapotrzebowanie_zakupu_licencji_EUR

Zapotrzebowanie na pozostałe oprogramowanie -> ceny wszystkich dostępnych licencji Edu (cenniki dla grup Microsoft-Select i Adobe-CLP) Zapotrzebowanie_DWI

Zapotrzebowanie na licencje dla produktów ABBYY, ESET, Kaspersky, Microsoft-OEM Zapotrzebowanie_zakupu_licencji_PLN

Formularz Akceptacja licencji ogólnouczelnianej