Formularze

Formularze zapotrzebowań do dostaw i usług świadczonych przez DWI

Zapotrzebowanie na certyfikaty

Formularz uprawnień do ELS/ELD/ ELP/ ELN

Zapotrzebowanie na domeny internetowe

Zapotrzebowanie na dostęp do Systemy Informacji Prawnej LexOmega

Zapotrzebowanie jednostki na dostęp do licencji ogólnouczelnianej

Zapotrzebowanie na typowe licencje  ABBYY, ESET, Kaspersky, Microsoft-OEM, Corel:  Zapotrzebowanie_na_licencje-PLN

Zapotrzebowanie na typowe licencje Adobe i Microsoft-Select:   Zapotrzebowanie_na_licencje-EUR

Zapotrzebowanie na pozostałe licencje z cennika Microsoft-Select:  Zapotrzebowanienie_uniwersalne_DWI

Formularz Akceptacja licencji ogólnouczelnianej