Formularze

Formularze zapotrzebowań do dostaw i usług świadczonych przez DWI i DSI

Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy

Zapotrzebowanie na telefony komórkowe

Zapotrzebowanie na certyfikaty

Formularz uprawnień do ELS/ELD  z określeniem uprawnień do: wystawiania, przedłużania, odbierania i unieważniania ELS i/lub ELD.

Zapotrzebowanie na domeny internetowe

Zapotrzebowanie na dostęp do Systemy Informacji Prawnej LexOmega

Zapotrzebowanie jednostki na dostęp do licencji ogólnouczelnianej

Zapotrzebowanie na licencje produktów  Corel, Adobe, Microsoft-Select Zapotrzebowanie_zakupu_licencji_EUR

Zapotrzebowanie na pozostałe oprogramowanie -> ceny wszystkich dostępnych licencji Edu (cenniki dla grup Microsoft-Select i Adobe-CLP) Zapotrzebowanie_DWI

Zapotrzebowanie na licencje dla produktów ABBYY, ESET, Kaspersky, Microsoft-OEM Zapotrzebowanie_zakupu_licencji_PLN

Formularz Akceptacja licencji ogólnouczelnianej