Utrzymanie domen internetowych

Wszystkie domeny obsługiwane przez DWI utrzymywane są przez Agnat – https://www.domena.pl/

Zakup nowej domeny

1. Zakup nowej domeny wymaga złożenia „zapotrzebowania do DWI.

Odnowienie

2. Odnowienie domen obsługiwanych przez DWI wymagają co rok złożenia „zapotrzebowania” do DWI (listopad).

Przekazanie domeny do DWI

3. Przekazanie do DWI obsługi domen zarejestrowanych w domena.pl odbywa się analogicznie jak odnowienia, należy złożyć do DWI zapotrzebowanie (w listopadzie).

4. Przekazanie do DWI obsługi domeny, której właścicielem jest UW ale zarejestrowanej u innego operatora wymagają przeniesienia domeny do  domena.pl. Odnowienie i przeniesienie domeny z innej firmy do domena.pl wymaga złożenia „zapotrzebowania wraz z kodem „authinfo”:
a) Jednostka UW – właściciel domeny musi wystąpić o uzyskanie kodu „authinfo” od aktualnego operatora domeny.
b) Zaakceptowane „zapotrzebowanie” wraz z zahasłowanym „authinfo” należy przesłać do DWI ”na 60 dni przed jej wygaśnięciem obsługi.
c) DWI realizuje zamówienie i zleca do DSK rejestrację domeny w oparciu kod „authinfo”. U niektórych operatorów, po wstępnym zarejestrowaniu domeny, klient otrzymuje mail z prośbą o potwierdzenie transferu.
d) DSK potwierdza przeniesienie domeny do domena.pl.

Cesja i przekazanie domeny internetowej do DWI

DWI może przeprowadzić cesję domeny, pod warunkiem, że jest ona utrzymywana w firmie Agnat – na portalu domena.pl .

5. Jeśli domena zarejestrowana jest u innego operatora, właściciel domeny musi ją przenieść do domena.pl, a następnie dokonać cesji na rzecz UW. Żeby przekazać obsługę domeny do DWI należy do „zapotrzebowania załączyć wypełniony „Wniosek o zmianę abonenta domeny (cesja)” pobrany ze strony https://www.domena.pl/o_nas/dokumenty_do_pobrania

Zaakceptowany wniosek należy przekazać do DWI:

  • mailowo na adres: domenyUW@adm.uw.edu.pl ,
  • faksem: 22 55 20 837 lub
  • w wersji papierowej przez Kancelarię UW.