Przeniesienie i cesja domeny internetowej

Dostawca domen dla UW jest firma AGNAT obsługująca portal domena.pl.

 1. Nowe domeny wymagają złożenia do DWI „Zapotrzebowaniai będą rejestrowane na portalu domena.pl .
 2. Przedłużanie domen obsługiwanych przez DWI wymagają złożenia „Zapotrzebowania” do DWI (listopad).
 3. Przekazanie do DWI obsługi domen zarejestrowanych w domena.pl w celu  do przedłużenia ich odbywa się analogicznie jak w pkt.2.
 4. Przekazanie do DWI obsługi domen zarejestrowanych u innych operatorów wymagają przeniesienia domeny do domena.pl. Przeniesienie odbywa się za pomocą kodu „authinfo”:
  b) Jednostka UW – właściciel domeny występuje o uzyskanie kodu „authinfo” od aktualnego operatora domeny.
  c) Zaakceptowane „Zapotrzebowanie” wraz z zahasłowanym „authinfo” należy przesłać do DWI (domeny@adm.uw.edu.pl).
  d) DWI realizuje zamówienie i zleca do Działu Sieci Komputerowych (DSK) rejestrację domeny w oparciu  kod „authinfo”. U niektórych operatorów, po wstępnym zarejestrowaniu domeny, klient otrzymuje mail z prośbą o potwierdzenie transferu.
  e) DSK potwierdza DWI, że bieżący dostawca (AGNAT) potwierdził przeniesienie domeny.
 5. Cesja domeny i przekazanie do DWI obsługi domeny. DWI obsługuje przekazanie własności domen zarejestrowanych w domena.pl. Jeśli domena zarejestrowana jest u innego operatora, właściciel domeny musi ją przenieść do domena.pl, a następnie dokonać cesji na rzecz UW.