Domeny

Poddomeny uw.edu.pl  (strony dla jednostek uniwersyteckich) rejestruje Dział Sieci Komputerowych (DSK), więcej informacji na stronie: http://strony.uw.edu.pl/

Domeny internetowe

Dostawcą domen dla UW jest firma AGNAT Sp. z o.o. (umowa nr  DWI.051.2.2021 do 2025.12.31) obsługująca portal domena.pl.

 

Nowe domeny – ceny netto

typ domeny *)

1 rok

 3 lata 10 lat
.pl 9,90 zł 169,90 zł 639,90 zł
.edu.pl 7,90 zł 127,90 zł 457,90 zł
.eu 19,99 zł 179,99 zł 649,99 zł

 

Odnowienie, transfer z odnowieniem – ceny netto

typ domeny *) 1 rok 3 lata 10 lat
.pl 100 zł 240 zł 700 zł
.edu.pl 100 zł 180 zł 500 zł
.eu 100 zł 240 zł 700 zł

 

*) do pozostałych domen stosuje się standardowy cennik: https://www.domena.pl/cennik-domen

Zakup i odnowienie domen wymagają co rok złożenia Zapotrzebowanie_domeny do DWI. Tu jest lista domen internetowych i jednostek, które się nimi opiekują https://it.sp.uw.edu.pl/dwi/DWIdlaUW/Domeny . Skan zaakceptowanego zapotrzebowania należy przekazać do DWI na adres: domenyUW@adm.uw.edu.pl.

Zajętość nazwy dla nowej domeny można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Domen lub na stronie  whois.

 

Wszystkie domeny obsługiwane przez DWI utrzymywane są przez Agnat – https://www.domena.pl/

Zakup nowej domeny

1. Zakup nowej domeny wymaga złożenia Zapotrzebowanie_domeny do DWI.

Odnowienie

2. Odnowienie domen obsługiwanych przez DWI wymagają co rok złożenia Zapotrzebowanie_domeny do DWI (listopad).

Przekazanie domeny do DWI

3. Przekazanie do DWI obsługi domen zarejestrowanych w domena.pl odbywa się analogicznie jak odnowienia, należy złożyć do DWI  Zapotrzebowanie_domeny (w listopadzie).

4. Przekazanie do DWI obsługi domeny, której właścicielem jest UW ale zarejestrowanej u innego operatora wymagają przeniesienia domeny do  domena.pl. Odnowienie i przeniesienie domeny z innej firmy do domena.pl wymaga złożenia Zapotrzebowanie_domeny wraz z kodem „authinfo”:
a) Jednostka UW – właściciel domeny musi wystąpić o uzyskanie kodu „authinfo” od aktualnego operatora domeny.
b) Zaakceptowane Zapotrzebowanie_domeny wraz z zahasłowanym „authinfo” należy przesłać do DWI ”na 60 dni przed jej wygaśnięciem obsługi.
c) DWI realizuje zamówienie i zleca do DSK rejestrację domeny w oparciu kod „authinfo”. U niektórych operatorów, po wstępnym zarejestrowaniu domeny, klient otrzymuje mail z prośbą o potwierdzenie transferu.
d) DSK potwierdza przeniesienie domeny do domena.pl.

Cesja i przekazanie domeny internetowej do DWI

DWI może przeprowadzić cesję domeny, pod warunkiem, że jest ona utrzymywana w firmie Agnat – na portalu domena.pl .

5. Jeśli domena zarejestrowana jest u innego operatora, właściciel domeny musi ją przenieść do domena.pl, a następnie dokonać cesji na rzecz UW. Żeby przekazać obsługę domeny do DWI należy do Zapotrzebowanie_domeny załączyć wypełniony „Wniosek o zmianę abonenta domeny (cesja)” pobrany ze strony https://www.domena.pl/o_nas/dokumenty_do_pobrania