Dział Wsparcia Informatycznego

Prosimy o przesyłanie zapotrzebowań w postaci elektronicznej na adresy mailowe podane w zapotrzebowaniach.

Dział Wsparcia Informatycznego (DWI)  wraz z Działem Serwisu Informatycznego (DSI) realizuje następujące zakupy informatyczne:

We współpracy z Działem Zamówień Publicznych (DZP) i Działem Serwisu Informatycznego (DSI) DWI inicjuje i przygotowuje zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi regułami uczelni. W ramach zawartych umów DWI realizuje zakupy na zapotrzebowanie jednostek. Staramy się zapewnić ciągłość dostaw, ale należy wziąć pod uwagę to, że czasem duży popyt wyczerpie umowę lub procedura zamówienia publicznego przedłuży się.

Jednostki mogą skorzystać z oferty DWI, ale mogą także samodzielnie realizować zakupy w ramach swojej samodzielności, wtedy tryb zamówienia i procedurę należy uzgodnić z DZP.

O wsparcie techniczne w zakresie instalacji/użytkowania oprogramowania oraz sprzętu, jednostki administracji centralnej powinny zwracać się do lokalnych sekcji informatycznych

UWAGA: w korespondencji wewnętrznej UW trzeba używać adresu email z domeny uczelnianej  (pkt 18 RODO-w-praktyce-UW.pdf).