Dział Wsparcia Informatycznego

 

Nowa strona Działu Wsparcia Informatycznego 

 

 

 

Dział Wsparcia Informatycznego (DWI) realizuje następujące zakupy informatyczne:

We współpracy z Działem Zamówień Publicznych (DZP) inicjuje i przygotowuje zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi regułami uczelni. W ramach zawartych umów Pion IT realizuje zakupy na zapotrzebowanie jednostek. Staramy się zapewnić ciągłość dostaw, ale należy wziąć pod uwagę to, że czasem duży popyt wyczerpie umowę lub procedura zamówienia publicznego przedłuży się.

Zakupy licencji spoza oferty DWI jednostki realizują  w ramach swojej samodzielności, w takim przypadku tryb zamówienia i procedurę należy uzgodnić z DZP i pełnomocnikiem kwestora w jednostce.

W zakresie instalacji/użytkowania oprogramowania, certyfikatów oraz sprzętu, wsparciem technicznym jednostki jest lokalna sekcja informatyczna

Kontakty:

UWAGA: w korespondencji wewnętrznej UW trzeba używać adresu email z domeny uczelnianej  (pkt 18 RODO-w-praktyce-UW.pdf).